Grupna spremanja

img/projects/grupna-spremanja-cover.jpg

Grupna spremanja predmeta za kolokvijume su u Elektronu postala tradicija! Cilj grupnih spremanja je razvijanje kolegijalnosti kroz zajedničko pripremanje predviđenog gradiva za kolokvijume, na nama svojstven studentski način. Održavaju se u periodu pre početka kolokvijuma i predavači su naše kolege sa starijih godina koje se trude da pređu što više pitanja i zadataka koji su značajni za razumevanje datih oblasti.