Sakupljanje materijala

Prikupljanje materijala je aktivnost osmišljena kako bi studenti jedni drugima pomogli u spremanju za kolokvijume i ispite tako što će učiniti da gradivo svima postane dostupnije. Kako se baza materijala bude povećavala, svaka buduća generacija koja bude zakoračila na naš fakultet imaće veću kolekciju korisnih informacija, formula, ispitnih rokova i kolokvijuma koju će moći da koriste. U cilju lakšeg i bržeg spremanja kolokvijuma i ispita prosledi materijale na etf.elektron.materijali@gmail.com i učini ih svima dostupnim!