ИЗВРШНИ ОДБОР

Извршни одбор је највиши орган одлучивања. Њега чине председник организације, потпредседник и још 4 члана. Чланове извршног одбора и потпредседника бира председник организације на основу залагања на пројектима у последњих годину дана. Често се састају како би донели што боље одлуке за напредовање организације.

НАДЗОРНИ ОДБОР

Надзорни одбор је највиши орган контролисања. Он врши контролу поштовања Статута и општих аката организације, као и рад Скупштине и Извршног одбора. Надзорни одбор чине три члана. Сваки члан Надзорног одбора мора бити члан организације бар 2 године.

КУЋА СЛАВНИХ